MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 30 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Carolien van Eerde - manager Zoetermeerse Uitdaging
06-55387896 | carolien@zoetermeerseuitdaging.nl

Carolien van Eerde

De spin in het maatschappelijke web

Van jongs af aan zet ik me in voor verenigingen en goede doelen. Het helpen van anderen, waar mogelijk, vind ik belangrijk. Dat doe ik nu ook als betrokken netwerker. Ik zorg er voor dat maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven elkaar kunnen vinden en dat daar mooie matches ontstaan. Ik doe dat niet alleen, maar samen met een betrokken bestuur, vrijwilligers en ondernemers.

Het zijn van een aanspreekpunt voor het maatschappelijk veld om ze te ondersteunen en aan de juiste contacten te brengen daar word ik erg blij van. Vaak denken deze organisaties helemaal niet aan de mogelijkheden die de bedrijven te bieden hebben. Ik start graag nieuwe initiatieven op waar iedereen beter van wordt: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van Zoetermeer!

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Geen-foto-man.jpg
Eric Tetteroo - EnergieIdee

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Monique Peperkamp - DolphinFlow

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Ron Huisman - Huisman Mediation

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Michel Kalicharan - SBBZ

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Zelf mee doen in de matchgroep?
Meld je dan direct aan!

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Geen-foto-man.jpg
Camillus Overmeire
Voorzitter

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Wendy Muller
Secretaris

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Jacob de Boer
Penningmeester

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Raad van Advies

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Pim Koenen

Scroll naar boven