Algemeen

23 januari 2015

De ‘Uitdaging‘ is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen.

Dat doen we door het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en maatschappelijke organisaties.