Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank. Soms kunnen maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@zoetermeerseuitdaging.nl