SAMENSPRAAK NUTRIHAGE GROOT SUCCES.

Zeer trots op het resultaat van het buurtcomite Nutrihage Samenspraak die werkt.

Draagvlak voor aangepast plan Nutrihage Het is gelukt om een gezamenlijk woningbouwplan te maken voor het braakliggend gebied Nutrihage en het omringend groengebied. Na een intensief samenspraaktraject met een afvaardiging van omwonenden en ontwikkelaar De Vries en Verburg ligt er nu een plan voor ongeveer 190 woningen met een sport- en speelveld en een groen, parkachtig landschap. Dit plan is op 27 juni gepresenteerd aan alle omwonenden. Hiermee is de samenspraak afgerond en is het plan klaar voor besluitvorming door college en gemeenteraad. Gezamenlijk plan Bij de eerste presentatie van het plan aan omwonenden in januari 2018 bleek dat zij het niet eens waren met het plan van de ontwikkelaar. Een groep bewoners kwam met een eigen plan voor het gebied met minder woningen en meer mogelijkheden actief van groen te genieten. Dit bewonersplan is met ontwikkelaar De Vries en Verburg en gemeente besproken en voorzien van suggesties en aanbevelingen. Ook de ontwikkelaar legde een bijgesteld plan op tafel waarin zoveel mogelijk aandachtspunten van de bewoners zijn verwerkt. In de laatste bijeenkomst met de groep bewoners op 19 juni is het gelukt overeenstemming te krijgen over een gezamenlijk plan van bewoners en ontwikkelaar. Mooi resultaat Marc Rosier, wethouder stedelijke ontwikkeling, spreekt van een mooi resultaat: ‘’Ik heb respect voor de inzet van deze bewoners om zo gedreven mee te werken aan een invulling van een gebied dat voor hen zeer ingrijpend is en waar verschillende belangen spelen. Ook waardeer ik de inspanning van ontwikkelaar De Vries en Verburg om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners”. Jacqueline Smits, zegt namens omwonenden tevreden te zijn met de uitkomst van de samenspraak. “Wij hebben ons met succes hard gemaakt voor een acceptabel ontwikkelplan, waarin een deel van het groen niet alleen behouden blijft, maar ook verrijkt wordt. Het blijft nu voor oude en nieuwe bewoners een prettige, groene en rustige leefomgeving. Mede dankzij de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden is ons vertrouwen in de lokale politiek gegroeid.” Gerard van den Akker, ontwikkelingsmanager van De Vries en Verburg: “Wij zijn blij een gedragen plan met veel groen te kunnen presenteren, dat kan rekenen op steun van de omwonenden.”